dźiwaj so SWÓJBA

Tydźenje dołho doma sedźeć, po móžnosći bjez socialnych kontaktow, za to pak ze skerje njeskónčnej lisćinu přidatnych nadawkow.

Dźěći zastarać, šulske dźěći při nadawkach podpěrać, při tym po móžnosći dźěłać a produktiwny być. Wězo kóždy dźeń warić a domjacnosć žada sej wjace dźěła, hdyž su wšitcy doma. Naladu dźěći wotpopadnyć a při wšěch špatnych powěsćach měr wobchować. Lěto 2020 drje je wulke wužadanje za našu towaršnosć. Zo bychmy swójby podpěrali a jim znajmjeńša tróšku wšědny dźeń wolóžili, chcemy na tutej stronje běžnje přinoški wozjewić, kotrež so wšelakim problemam tutoho časa wěnuja. Njech pak wam tež pomhaja, izolaciju derje zmištrować.