dźiwaj so DŹĚĆO

W našich kategorijach Dźiwaj so dźěćo! a Dźěći za dźěći! maće móžnosć waše ideje, paslenki a twórby wozjewić dać abo sej cyle jednorje ideju k zabawje wothladać. Wjeselimy so na was – pisajće nam rady na dziwajso@gmail.com abo přez kontaktowy formular.

Tu widźiš wurězk z kategorijow dźiwaj so dźěćo a dźěći za dźěći

Dźiwadło z objektami [1] – Naša klasiska nohajca

Zasadnje je to takle: Hač dźiwadło abo klankodźiwadło – woboje hodźi so ze wšěmi móžnymi wěckami na jednore wašnje přihotować a hrać. Wšitke objekty wšědneho dnja dadźa so wožiwić. Ze wšěmi móžemy stawizny wuwiwać a sej tak wjesołe hodźinki darić. Štóž je hižo raz w klankodźiwadle pobył wě, zo so tu nimo nam znatych klankow…

Čmjeła Hana twari insektowy hotel

Čmjeła je wulka pomoc při wopróšenju zeleniny a sada. W Němskej znajemy 36 družinow čmjełow.Wot toho su 16 wohroženych. Kak móžemy čmjełam pomhać? njewužiwaj w zahrodce žady jědhdyž rědšo trawu syćeš abo dźěl zahrody jaku dźiwju łuku wostjiš, ma čmjeła rjany žiwjenski rumsadź wšelake rostliny, kotrež tež hišće w pózdnym lěću kćěja(na přikład kulojty wóst,…