Spěwčk: čmjeła hana

Čmjeła Hana sej wězo tež rady spěw zaspěwa. A wona ma samo sama jedyn tajki! Wšako je přeco rjenje, hdyž maš mału melodiju we myslach, kotraž ći dźěło wolóži.
Chceš sej jón nazwučować?

Lucija je jón za was naspěwała a sej samo instrument k pomoci wzała – poskajće raz nutř!

wjace čitać

Kreatiwne hłójčki pytane!

Hejda, wy doma w dźěćacych stwach: Što da runje takle činiće? Wostudu pasć je strowe, smy nawuknyli – ale prošu nic přehnawać. Tohodla mamy nimo inspiracijow za staršich tež tón abo tamny nadawk za was. Wjeselće so na lute małe ideje, kiž móžeće doma přesadźić.

A štóž je hižo sam na rjane wrótnosće přišoł, hoberske LEGO-wěže twarił, pisane wobrazy stworił abo sej što tež přeco wumyslił – my wjeselimy so na wašu mejlku a wozjewimy ideje rady na tutej stronje!