Emocionalny čas – tež za dźěći

Zdruha móžeće na emocije wašich dźěći jara derje reagować, hdyž jim pokazaće, zo je chutnje bjerjeće. Spóznajće začuća wašich dźěći, narěčće je. Spytajće jich k tomu pohnuć, zo sami wopisuja, čehodla su hněwni, zrudni, agresiwni abo bojazliwi. Podajće so k tomu na jich runinu. Dótkniće so jich chribjeta a dajće jim začuće, zo njejsu sami, wuprajće to. Dajće dźěsću rum, zo móže emocije same zapřimnyć. Dźěćo budźe so spěšnišo změrować móc, hdyž wone spóznaje, zo so zrozumi resp. chutnje bjerje. Zhromadnje móžeće nětko wo tym přemyslować, kak móhł so problem rozrisać.

Druhdy pak so tež njeporadźi, dźěćo na tute wašnje změrować. Druhdy dyrbi emocija w cyłku won. Hněw, přežadanje, mjerzanje, ćerpjenje, njezrozumjenje abo strach nahromadźa so druhdy přez wěsty čas, doniž njehodźa so hižo kontrolować. Wažne je nětko, tutu emociju dźěsću přizwolić. Přewodźće tutón wubuch. Dajće dźěsću přećiwjenje, na kotrymž móže swoje mjerzanje přez falowanje přećelow, šulu abo hry ze susodami na zahrodźe abo na dróze wotdźěłać. Na kotrymž móže so tež strach nad njenormalnej corona-situaciji předźěłać. Dźeržće waše dźěćo, dajće jemu so we wašich rukach wić, poskićće jemu swojej ruce, zo móže přećiwo nim tłóčić. Rjejće tróšku sobu, zo wone wě, zo je to nětko dowolene. Z tym móža wobaj – nan/mać a dźěćo – emocije wuswobodźić resp. wotbyć. Je tutón proces wotzamknjeny, přińdźe wotpinanje. Za zwisk mjez nanom/maćerju a potrjechenym dźěsćom ma zhromadne dožiwjenje sylneje emocije wuznam. Tuta situacija wjaza wobaj wušo hromadźe. Najpozdźišo nětko móže so z dźěsćom zhromadnje rozrisanje za konkretny problem namakać.

Jako swójba móžeće zhromadnje wašu swójbnu klimu postajić. Čim bóle kóždy na kóždeho sobu dźiwa, ćim lóšo přińdźeće přez wšědny dźeń. Započńće jako starši, potom budu waše dźěći krok po kroku sobu činić. Reagujće čućiwje na potrjeby wašich dźěći a wostańće měrni ale konsekwentni, hdyž sej wot nich něšto žadaće. Čim konstantni   šo so wam to poradźi, ćim wjace stragijow wuwiwaja waše dźěći we wobchadźe ze swojimi emocijemi na jednej stronje. Na tamnej stronje přewozmu wone tutón wobchad we swójskim wobchadźe z bratrami a sotrami a z wami staršimi. Hdyž staj wój zhromadnje jako por přikład wašim dźěćom a najebać krizoweho modusa luboznje mjezsobu wobchdźetaj, so na so posměwknjetaj a respektnje mjezsobu rěčitaj, tak drje njezmištrujetaj domjacu šulu a pěstowarnju cyle připódla, ale tola z jednym posměwkom wjace. Samozrozumliwje njesměće so wy we wašich prócowanjach sami podnurić. Pokazajće kak so wam wjedźe a hdyž trjebaće přestawku. Potom budźe zawěsće mnoho derje.