Emocionalny čas – tež za dźěći

Wjetšina z naše je hižo wosmy tydźeń w zakonsce postajenej domjacej šuli – štož wšak je poprawom kruće zakazane – a w domjacej pěstowarni – štož wšak je hewak poprawom jenož hač do maksimalnje 1 ½ lět žiwjenskeje staroby dźěsća towaršnostnje akceptowane. Připódla běži pola mnohich chcyjo nochcyjo home-office abo cyle normalne powołanske žiwjenja z krótkodźěłom, kołwrótnymi słužbnymi planami abo dospołnje změnjenymi dźěłowymi wotběhami po snano wobšěrnym přetwarje dźěłoweho městna. Frizerojo smědźa zaso wotewrěć a kupnicy swoje twory poskićeć. Ale dźěći njesmědźa swojich přećelow wopytać, byrnjež wobaj hižo tydźenje izolowanej doma sedźałoj.

Někotre wěcy njejsu nam snano zrozumliwe. Někotre rozsudy nimamy snano tež za dobre. Pytamy za wućekom abo kritizujemy naprawy při rozmołwach ze susodom přez płót. Cyle z prawom. Je to diskutabelna situacija, w kotrejž swět je. Štó z nas drje njebě w tutym zašmjatanym času tež hižo raz emocionalnje poraženy?

Wudrapamy so wšitcy přeco zaso. Mamy wšitcy naše swójske měnjenje k wuspěšnym naprawam abo tež pozdatnej corona-błudnosći. Někak wšitcy ze situaciju wobchadźamy. Starši jako pory, jako jednotliwe wosoby – dźěći jako bratřa a sotry, jako jednotliwe wosoby. Štož ma so při tym rjec je, zo kóždy tu swój puć pyta z globalnej krizu wobchadźeć. Kriza ma globalny rozměr. A my zmištrujemy runje ničo snadnišeho hač globalnu krizu. A činimy to derje!

Móžemy sej myslić, zo su wšitcy swójbni w tutych wužadacych tydźenjach emocionalnje tu abo tam škodu poćerpjeli. Kak pak móžemy tutu škodu miniměrować? Jedne přemyslowanje je, zo přewodźamy so w našich emocijach. Tak abo znak. Při tym su zaso starši jako prěni prašani. Šaltowanska centrala móžneje oazy derjeměća. Mzda za wašu prócu jako starši je přata swójbna klima, lochke dožiwjenje krizowych tydźenjow pod coronu a emocionalnje spokojniše dźěći. Ale wosebje tež wam staršim móže so poradźić, měrniši we wšědnym dnju być a wotpjate swójbne žiwjenje 24/7 dožiwić.

Najprjedy budźće sej wěsći: Waše dźěći nawuknu zdźěla z emocijemi wobchadźeć z tym, zo was při tym wobkedźbuja, kak wy jako starši na wěste wěcy emocionalnje reagujeće. Při tym zrozumja waš wobchad z emocijemi jako přiměrjeny a nałožuja jón potom zdźěla sami runje tak.