Konkretne pokiwy k zmištrowanju wšědneho dnja

Poprawom klinči wšitko jara jednorje. Tola husto mamy my dorosćeni ćeže, to swoje přinošować. Haj, něštožkuli traje pola dźěći dlěje, wšako nimaja hišće we wšěm samsnu rutinu kaž my a druhdy činja snano tež něšto „wopak“. Poradźi-li pak so nam naš narok spušćić, zo ma so wšitko prawje spěšnje a efektiwnje zrjadować, změjemy bórze małych pomocnikow w domjacnosći, kotrež nas z wjeselom podpěruja. Dźěći wobkedźbuja dokładnje – woni widźa stonacych staršich, kotřiž dyrbja HIŽO ZASO tutu HŁUPU KUPJEL rjedźić. Abo woni hrajkajo pomhaja a dóstanu dobre začuće za wěc. Jónu bóle, jónu mjenje – spytajće to cyle jednorje přeco zaso.

  • Hdyž chceće kóždy nowy dźeń zhromadnje započinać, je derje, hdyž tež kóždy dźeń z wašimi dźěćimi zhromadnje zakónčiće. Wotrumujće zhromadnje blido, tak pomhaja wam dźěći. Zrumujće tež w teamje wšitke hrajkanske kupy w bydlenju, tak pomhaja ći wulcy tym małym. A přichodny dźeń so lěpje započina, dokelž je wšitko zaso na nulu stajene.
  • Dźiće z dźěćimi najlěpje hižo do snědanje joggować – małe dźěći hodźa so w buggyju abo manduce sobu wzać. Jeli to móžno njeje, dźiće na zahrodu abo na dwór a čińće z dźěćimi rańšu gymnastiku na čerstwym powětře. Tak maja wone swoju prěnju sportowu hodźinu hižo za sobu. Wšitcy čuja so derje a maja dobru naladu.
  • Jeli maće wjacore šulske dźěći, měła so šula – kaž zwučene – po snědani započinać. Dajće dźěćom swoje nadawki spjelnić. Budźće w bliskosći a zrjadujće paralelnje swójske telefonaty, pisajće nakupowanske lisćiny, nowy jědźny plan a spjelńće dźěl wašich běrowowych dźěłow. Při tym móžeće prašenja dźěći wotmołwjeć. Wobhladujće tutón čas jako zhromadny běrowowy čas a pomjenujće jón z wašimi dźěćimi tež tak.
  • Popřejće wašim dźěćom jónu wob dźeń wusyłanje w telewiziji, přez livestream abo z mediateki. – Wusyłanje, kotrež je zmysłapołne a po móžnosći powučne.
  • Spytajće hižo při warjenju kuchnju zaso zrumować. Tak lutujeće čas, kotryž móžeće za dźěło w připołdnišej přestawce lěpje wužiwać.
  • Sće-li sej předewzali kupjel rjedźić, stłóčće małym dźěćom włóžnu lapku do ruki. Budźeće so dźiwać, kak napjate je runje za małe dźěći, staršim w domjacnosći pomhać. Dowěrće jim! To traje dlěje, ale hdyž steji zhromadna činitosć w srjedźišću, dobudu wšitcy: zhromadny wuspěch, zhromadny čas a cyle připódla wuknjenski efekt – rjedźenje móže wjeselo činić. Na kóncu smědźa ći mali z prawom twjerdźić, zo su kupjel nimale cyle sami wurjedźili. Haj, papa je kusk pomhał. Zhromadnje čini tak a tak wšitko wjele wjace wjesela. A něšto k smjeću dawa při tym přeco!
  • Nima-li wšitko we wopłokowanskej mašinje rum, zwopłokujće zbytk najlěpje hnydom z ruku a zapřijeće tež tu dźěći. To njebudźe wostudłe a kuchnja je za přichodny dźeń hotowa.

Štóž chce sej domjacne dźěło derje planować, móže sej tutón rjany přehlad (z njedźelnišeho přinoška) rady jako download wućišćeć!

Copyright Křesćan Schröter