Hra za nowy fokus: Pantomima z dźěćimi

Pantomima – je to wuměłstwo, kotrež njeje nam hižo tak prezentne. Skerje znajemy ju hišće wot studentow, kotrež sej na promenadach wulkich městow z běłym mjezwočom a w čornych drastach někotre feńki přizasłuža.

Tradicija pantomimy saha wróćo hač do romskeje antiki a je so přez lětstotki na wšelake wašnje wuwiwała.
W 16. lětstotku, w času Commedia dell´arte, nasta nowa forma pantomimy, kotraž so po času w zapadnym swěće rozšěri. Tu drje so tež rěčeše, ale wužiwane maski a wosebje pohiby mějachu wulki wliw na wšitko, štož z toho wurosće. Na přikład nam znaty HARLEKIN ma w tutym času swoje korjenje.

Dźensa namakaš nimo ryzy wuměłstwa pantomimy tež elementy w rejowanskim dźiwadle, performancach a samo w breakdancu. Najrjeńše je, zo tute wuměłstwo ani jeničkeho słowa njetrjeba, zo so při tym na naše ćěło koncentrujemy – cyle nowe móžnosće pohibow wuspytamy. A wjeselo to tež hišće čini!

Hdyž je wonka zaso raz šěry a mokry dźeń, hdyž su dźěći snano njewurunane a trjebaja zaběru, potom je to idealna hra za cyłu swójbu.

Što trjebaće?

Poprawom ničo, ale jeli chceće:

  • přihotujće sej małe cedlki z powołanjemi, zwěrjatami, postawami, disney-figurami, abo …
  • snano rjanu hudźbu
  • přihotujće sej małe jewišćo
    Tu maće wězo kaž přeco wšě móžnosće: Poprawom je dosahace, hdyž je dosć městna za aktera. Štóž pak ma lóšt a wjeselo na detailach, móže sej z rubiškami, rubami a klamorčkami zawěšk zhotowić, sej stólcy abo zawki za publikum zesuwać, atd.

A nětko?

Najstarše dźěćo započina. Ćehnje sej kartku a zahraje powołanje, postawu, (…), kotrež/kotraž je napisane/-a. Starši hrajerjo njech spytaja, situaciju sobu zaplesć, w kotrejž so figura runje pohibuje.


Na cedlce steji powołanje: PJEKAR

HDY přińdźe pjekar na dźěło?
KAJKE DRASTY sej sčini?
ŠTO dyrbi sej přihotować, zo móhł docyła započinać?
HDŹE wěcy steja?
KAK dźěła, ŠTO je hłowny nadawk?
ŠTÓ jemu pomha?
HDY je hotowy? KAK zakónči dźěło?

Hdyž někotre z tutych prašenjow do hry zaplećeće, zamysliće so do wotpowědneje figury a cyle awtomatisce nastanu małe pantomimiske sceny. Tak maja sobuhrajerjo wjele wjesela při přihladowanju a hódanju. Štóž je jako prěni prawje hódał, dóstanje dypk. Potom je přichodny hrajer na rjedźe atd.