Download za was – tydźenski plan

Štož sej přehladnje napisaš, to ći wjac po hłowje njechodźi. Runje, hdyž su wšitcy doma, nastanje husto zaćišć, zo sy w jednym róžku hotowy a druhi je hižo zaso zamjetany. To je napinace. Fakt je, zo je domjacnosć nadawk bjez kónca a zo móhł so jej wšědnje tež bjezkónčnje wěnować – runje, hdyž su małke dźěći w domje.

Zo njeby kóždy dźeń za wšěm běhał*a, rozrjaduj sej nadawki na tydźeń. A zo ćini to znajmeńša kusk wjesela, smy ći tu mału předłohu přihotowali. Pod wobrazom je download za tebje přihotowany!

Copyright Křesćan Schröter