płomjo-krimije

Lube dźěći doma w dźěćacych stwach! Trjebaće něšto na wuši??? PŁOMJO je něšto za was přihotowało. Wšě małe a wulke detektiwy su prašeni.

Potajkim wuši nastajeć, derje kedźbować a na kóncu něšto dobyć. YOUTUBEowy kanal Płomjenja namakaće, hdyž NĚTKO TULE KLIKNYĆE a w tutym prěnim wideju wam Pětr wšitko rozkładźe: