ZAHRAJ NAM sWOJU NAJLUBŠU STAWIZNU

To trjebaš:

  • papjerc abo krutu papjeru
  • nožicy
  • lěpk
  • barbjenčki abo barby
  • małe drjewjane kiješki
  • fantaziju a čas

Přihot

Najprjedy sej přemysli, kotre figury su za twoju ideju trěbne. Chceš snano twoju najlubšu bajku zahrać? Kajka to je? Abo chceš sej sam něšto wumyslić? Potom sej najlěpje napisaj, kotre zwěrjata, wosoby abo fantastiske postawy chceš přihotować. Snano tebi pomha, hdyž sej najprjedy hruby wotběh stawizny napisaš abo namoluješ – sej takrjec scenowu skicu zhotowiš. Potom tež hnydom wěš, hač su kulisy trěbne. Čim wjace detailow přihotuješ, ćim rjeńše budźe twoje předstajenje.

figury nastanu

Hdyž maš wšitke materialije přihotowane a wěš, što chceš činić, započinaj figury na papjerc abo krutu papjeru rysować. Namoluj je tak wulke, zo su tež z wěsteho wotstawka derje widźeć Njezabudź je rjenje wobarbić – najlěpje so to čini, hdyž njejsu hišće wutřihane.

nětko hišće kulisy …

Hdyž maš figury, postawy a zwěrjata přihotowane, móžeš z kulisami započinać. Hladaj, zo so wot wulkosće derje k tomu hodźa a přemysli sej tež, hač trjebaja nóžki abo hač chceš je na kiješki přilěpić a potom do klocka styropora abo do stareho črijoweho kartonka stykać.Warianta: Wězo so figury tutoho wašnja tež derje za sćinowe dźiwadło hodźa. Trjebaš přidatnje rub a swěcu a cak …, maš zaso nowe móžnosće.

probowy čas startuje!

Hdyž je wšitko wutřihane a na kiješki přilěpjene, móžeš z probami započinać. Jewišćo móžeš sej na přikład z blidom a přikrywom cyle jednorje natwarić.

Přemysli sej:

Móžu z hłowy powědać abo trjebam předhłohu?

Trjebam wosebitu swěcu?

Chcu, zo so stawizna/bajka z hudźbu wobrubi?

Snano znaješ spěw, kiž móžeš zaspěwać?

Kajki hłós maja jednotliwe figury? Kak rěča? Maja snano wosebity dialekt?

Premjera! Toi toi toi …

Hdyž je wšitko derje přihotowane, zestajej stólcy za publikum a přeproš sej nana a mać na premjeru do dźěćaceje stwy. Hdyž maš lóšt, móžeš jimaj přeprošenje a/abo zastupny lisćik paslić. A jeli to hišće njedosaha, přihotuj mały programy zešiwk, w kotrymž rozkładźeš, što so hraje a wot koho.

Snano čini jedyn z nich tež wobraz předstajenja a pósćele jón nam na dziwajso@gmail.com? Wjeselimy so na wuslědki!