što tu namakaće?

Čas bjez šulskeje winowatosće, bjez pěstowarnje a bjez wulětow na hrajkanišćo, do kupjele abo kina je wužadanje za kóždu swójbu. My skićimy wam ideje najwšelakorišeho razu: hry za nutřka, wonka, pod blidom a we łožu. Prawje bórze namakaće tu lisćinu aktiwitow, kotrež hodźa so bjez wulkeho napinanja přesadźić.

Snano su waše dźěći hižo na kreatiwne ideje přišli? Potom pósćelće nam foto z małym tekstom! Wozjewimy to rady w rubrice Dźěći za dźěći!

Jeli maće přeća abo přispomnjenja, pósćelće nam hołbika přez kontaktowy formular.