Kak to jenož rozkładu?

Husto dosahaja jednore słowa, zo by komplikowanu situaciju rozjasnił. Lochko prajene …

Wažne je, zo so na runinu dźěća podaš a spytaš, na kóžde prašenje chutnje wotmołwić. Dźěći tež komplikowane temy derje zrozumja a su kmane, so z chutnymi wobsahami rozestajeć.

Spytaj wobrazliwe přikłady namakać!

Husto pomha, hdyž swójbu, přećelow a znatych do rozjasnjenjow zaplećeš!

Wužiwaj přidatnje (!) medije. Ničo pak njenaruna rozmołwu ze staršimaj. Tuta spožči dźěćom dowěru a wěstotu.

Někotre wideja za dźěći buchu hižo produkowane. Město Wien je tute widejo wozjewiło, kiž rozkładźe na jednore wašnje coronowu krizu:

Abo widejo Zwjazkoweje centrale za strowotniske rozjasnjenje:

Druhi format skići WDR – wusyłanje z myšku. Ralph rozkładźe tu w mnohich krótkofilmach na wobrazliwe wašnje tójšto prašenjow wokoło wirusa, kaž na přikład „Čehodla pomha, sej dokładnje rucy myć?“, „Što móžu činić?“, „Čehodla pomha, hdyž šulu nimamy?“ abo „Što čini wirus w mojim ćěle?“